Sorunuz mu var? 0256 214 90 90

Gıda İşletmeleri Haşere Kontrolü

 

Firmamız, zararlılarla mücadele konusunda, T.C. Sağlık Bakanlığı, HACCP, TSE, BRC, AİB Standartlarına uygun faaliyet göstermektedir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün halk sağlığı alanında, haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkındaki yönetmelik gereği, sertifikalı sorumlu müdür sorumluluğunda hizmet vermekteyiz. Hedef sektör grubu olarak; Gıda İşletmeleri, Sağlık Kurumları, Fabrikalar ve Turizm İşletmeleri ile ilgili tüm kuruluşlar yer almaktadır.

Haşere Kontrol Prosedürü Nelerden Oluşur ?

Haşere kontrol şirketleri ülkemizde, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlamış olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen gereklikleri yerine getirmekle sorumludurlar. Bu yönetmelikte belirtilen gereklilikler, aynı zamanda haşere kontrol prosedürlerinin oluşturulmasında da kullanılmalıdır. Aynı zamanda ülkemizde üretilen ve depolanan bir çok ürün uluslararası dolaşıma da çıktığından, haşere kontrol prosedürleri global standartlara uymalı ve uygulanması gereken bazı özel şartları yerine getirmelidirler. Bu amaçla genel olarak bir haşere kontrol hizmeti aşağıdaki prosedürlere sahip olmalıdır.

 

Haşere Kontrol Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme, yapılacak haşere kontrol planları, kullanılacak pestisitler, yasal sorumluluklar, vb. bilgileri içeren durumları tarif eder. Amaç, tüm süreci kontrol altına alan durumları belirlemek olmalıdır.

Haşere Kontrol Firmaları Yeterlilik Belgeleri

Özellikle gıda üretimi yapan işletmelerde hizmet verecek haşere kontrol firmaları, öncelikle ülkemizde belirlenmiş yasalar ve daha sonra da uluslararası standartlara uygun hizmet vermesi gerekmektedir. Ülkemizde hizmet verecek, haşere kontrol firmasının öncelikle, biyosidal ürün uygulama ruhsatının bulunması gerekir.

Haşere Kontrol Hizmetini Verecek Servis Uzmanların Yeterlilik Belgeleri

Öncelikle haşere kontrol faaliyetlerini yürütecek personellerin, biyosidal ürün uygulayıcı sertifikasına sahip olması gerekir. Bunun dışında GMP, HACCP gibi konularda yeterli bilgiye sahip personeller hizmetin yürütülmesinde daha başarılı olacaklardır.

İşletmede Haşere Kontrol Faaliyetlerinden Sorumlu Bir Yetkili Bulunmalıdır

Haşere kontrol faaliyetleri ancak karşılıklı iş birliği içerisinde yürütülür ise başarı yakalanabilir. Bu amaçla işletmede yürütülen faaliyetleri takip eden bir sorumlu bulunmalıdır. Bu sorumlu gerekli haşere kontrol faaliyetlerine hakim ve yeterlilikte olmalıdır.

İşletmenin Yazılı Bir Haşere Kontrol Programına Sahip Olması Gerekir

Hazırlanacak haşere kontrol programı, zararlı aktiviteleri, alınan önleyici faaliyetler ve diğer benzer durumlar göz önünde bulundurularak sürekli olarak geliştirilmelidir.

Oluşturulan Haşere Kontrol Sisteminin Kroki Üzerinde Gösterilmesi

İşletmede oluşturulmuş haşere kontrol sistemi, hazırlanacak bir kroki üzerinde gösterilmelidir. Yürüyen haşere, uçan haşere, kemirgen ve depolanmış ürün zararlılarına yönelik yerleştirilmiş haşere kontrol malzemelerinin yerlerinin noktasal tarifi yapılmalıdır.

Haşere Kontrol Sistemi ve Ekipmanlarına Ait Kayıtlar

İşletmede kurulmuş haşere kontrol sisteminde, düzenli kontroller ile elde edilen verilerin, kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kayıtlar yıllık değerlendirmede aktivite analizlerine dönüştürülmelidir.

Kemirgen Aktivite Takip Çizelgeleri

İşletmelerde, iç ve dış alana yerleştirilen kemirgen yemleme istasyonları ve kemirgen canlı yakalama ünitelerinin haşere kontrol krokisi üzerinde gösterilmesi ve aktivitelerin düzenli olarak takip edilmesi gerekir.

Yürüyen Haşere Aktivite Takip Çizelgeleri

İşletmelerde, iç alanlara yerleştirilen böcek monitörlerinin haşere kontrol krokisi üzerinde gösterilmesi ve aktivitelerin takip çizelgelerinde kayıt altına alınması gerekir.

ILT (İnsect Light Trap) – EFT (Electronic Fly Trap) Üniteleri Uçan Haşere Aktivite Takip Çizelgeleri

İşletmelerde, özellikle tür tespiti ve aktivite yoğunluğunun ölçülmesinde oldukça etkili olan ve iç alanlara yerleştirilen, ışıklı sinek tuzaklarının haşere kontrol krokisi üzerinde gösterilmesi ve sayımların mevsimsel şartlara bağlı olarak yapılması gerekir.

ILT Ultraviole Floresan Tüp değişim Listeleri-Formları

Haşere kontrol sisteminin bir parçası olan ışıklı sinek tuzaklarının, floresan lambaları ultra viole (mor ötesi) ışık yayma süreleri üretici firma tarafından belirtilmiştir. Kullanım süresi dolan ultra viole tüplerin yenileri ile değiştirilmesi ve bu değişimin kayıt altına alınması gerekir.

Feromonlu Güve Tuzakları Aktivite Takip Çizelgeleri

İşlenmiş veya işlenmemiş hammadde veya son ürün içerisinde doğrudan bulunan depolanmış ürün zararlıları ile mücadelede, iç alanlara yerleştirilen güve tuzaklarının haşere kontrol krokisi üzerinde gösterilmesi ve aktivitelerin takip çizelgelerinde kayıt altına alınması gerekir.

Pest Kontrol Trend Analizleri

Yürütülen haşere kontrol faaliyetleri sonucunda elde edilen zararlı aktivite bilgilerinin, bölgesel olarak tarifinin yapılması ve yoğunluk haritalarının çıkartılması mantığına dayanır. Trend analizleri, haşere önleme çalışmalarının temelini oluşturur.

Kullanılan Pestisitlere Ait Belgeler

İşletmede yürütülen haşere kontrol faaliyetlerinde kullanılan pestisitlerin, yasalara ve etiketlerine uygun olarak kullanıldığını doğrulamak için gerekli kayıtların oluşturulması gerekir.

Pestisit Takip Kartları

İşletmede oluşacak herhangi bir zararlı istilasında eğer kimyasal mücadeleye karar verilmiş ise, kullanılacak kimyasalların miktarları ve kullanıldığı yerler kayıt altına alınmalıdır.

Pestisitlere Ait Ruhsatlar

Haşere mücadelesinde kullanılacak pestisitlerin biyosidal ürün ruhsatına sahip olması gerekmektedir.

Pestisitlerin Etiketleri

Kullanılacak pestisitlerin orijinal etiketlerinin bir örneği işletmede oluşturulmuş haşere kontrol kayıtları dosyası içerisinde bulunmalıdır.

Pestisitlerin Güvenlik Bilgi Formları (Pestisitlere ait MSDS)

Kullanılacak pestisitlerin malzeme güvenlik bilgi formlarının bir örneği işletmede oluşturulmuş haşere kontrol kayıtları dosyası içerisinde bulunmalıdır.

Haşere kontrol Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

İşletmede yürütülen haşere kontrol faaliyetlerinin, sonuçlarının ve elde edilen verilerin, yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesidir.

Evcil Hayvan ve Diğer Vektörler İle Mücadele

İşletmelerdeki riskler, sadece yürüyen haşere, kemirgenler, uçan haşereler veya depolanmış ürün zararlısı riskleri değildir. Yabani hayvanlar ve kuşlarda işletmeler için birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu amaçla işletmenin, bir vektör kontrol programı da bulunmalıdır.

 

Adres

Cumhuriyet Mahallesi
Tevfik Fikret Caddesi
No:28/14 Efeler/AYDIN

İletişim

Telefon: 0256 214 90 90
Mobil: 0542 424 21 71

Sosyal Medya